Panel Robot Managera

robot manager w wersji polskiej

Panel użytkownika występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: ciemnej (domyślnej) i jasnej. Możliwość przełączania między wersjami kolorystycznymi jest dostępna poprzez naciśnięcie przycisku „LIGHTMODE” / „DARKMODE”, znajdującego się w lewym dolnym rogu strony.

Jest on zaimplementowany w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Możliwe jest płynne zmienianie języka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku (PL/EN), znajdującego się poniżej przycisku zmiany wersji kolorystycznej.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika obejmuje takie elementy jak:

Lista Robotów

 

lista robotow

Lista robotów zawiera:

  • Ikonę robota
  • Nazwę robota
  • Nazwę maszyny, na której znajduje się robot
  • Nazwę harmonogramu, według którego robot jest uruchamiany
  • Informację o tym, kiedy odbędzie się następne uruchomienie robota
  • Status robota
  • Przyciski do ręcznego uruchamiania/zatrzymywania robota

Uruchomienie jest możliwe poprzez wybranie przycisku lub ustawienie harmonogramu, w którym przypadku robot uruchomi się automatycznie.

Roboty są grupowane według własnych ustawień użytkownika lub według maszyny, na której się znajdują. Grupowanie można zmienić, naciskając przycisk obok „niestandardowych grup”.

Szczegóły robota

szczegoly robota

Panel zarządzania robotem umożliwia przeglądanie podstawowych informacji o robocie, tj. jego opis, nazwa maszyny, na której jest zainstalowany, data następnego uruchomienia lub uprawnienia aktualnie zalogowanego użytkownika. Użytkownik otrzymuje również w czasie rzeczywistym widok bieżącego etapu pracy robota dzięki panelowi postępu po prawej stronie, który aktualizuje się wraz z uruchomieniem robota.

Na dole panelu zarządzania robotem znajdują się także karty harmonogramów, dzienników, dokumentacji, konfiguracji oraz historii uruchomień robota, których działanie jest opisane poniżej.

Harmonogram robota

harmonogram robota

Zarządzanie uruchamianiem robota za pomocą harmonogramu jest realizowane poprzez wybór opcji „Harmonogram”. Robot może być uruchamiany według wielu różnych harmonogramów. Nowy harmonogram można dodać, naciskając przycisk „+ Dodaj harmonogram”. Można także usunąć i edytować istniejące harmonogramy, dzięki przyciskom znajdującym się pod nagłówkiem „Operacje”.

Aby określić, jak często robot powinien być uruchamiany, wybierz odpowiednie jednostki czasu w każdej z dostępnych kategorii (minuty, godziny, dni miesiąca, miesiące, dni tygodnia). Na przykład, według Harmonogramu pokazanego na powyższym obrazie, robot będzie uruchamiany codziennie, co minutę. Możesz ograniczyć częstotliwość uruchamiania robota, zmieniając konkretne parametry czasowe.

Logi robota

Wygląd logów może się różnić w zależności od robota. Za pomocą górnego panelu można filtrować logi robota na podstawie daty, typu lub słów kluczowych. Istnieje również możliwość pobierania logów z panelu podglądu, dzięki przyciskowi „Pobierz” znajdującemu się na dole strony.

logi robota

Konfiguracja robota

Na stronie do zarządzania robotami możliwe jest dokonywanie zmian w ich konfiguracji. Do tego celu służy karta „Konfiguracja”. Po jej wybraniu, pojawi się formularz konfiguracji, pozwalający na edycję konkretnych ustawień robota (na przykład, adres e-mail, na który mają być wysyłane wiadomości e-mail). Po dokonaniu zmian w formularzu, należy nacisnąć przycisk „Zapisz zmiany”.

konfiguracja robota

Formularz automatycznie sprawdza podstawową poprawność wprowadzonych danych. Na przykład, sprawdza poprawność adresów e-mail, i jeśli wystąpi błąd, na ekranie pojawią się dodatkowe informacje, a zapisanie zmian nie będzie możliwe.

Dokumentacja robota

dokumentacja robota

Dokumentacja (opisująca między innymi działania i konfigurację robota) może być przeglądana poprzez wybór karty „Dokumentacja”. Dokumentacja robota jest przesyłana przez BRAINHINT podczas dodawania nowego robota do Robot Manager, ale może być także zmieniana przez administratorów w panelu administracyjnym z ustawień robota, na przykład podczas aktualizacji dokumentacji.

Po kliknięciu przycisku „Podgląd”, pojawi się panel umożliwiający nam czytanie dokumentów w formatach txt i pdf oraz pobieranie dokumentacji za pomocą przycisku „Pobierz” na dole strony

Historia robota

historia robota

Historia to lista powiadomień dla danego użytkownika dotyczących danego robota. Może być wyświetlana poprzez naciśnięcie karty „Historia”. Te powiadomienia mogą dotyczyć uruchamiania lub zatrzymywania robota, a także zmian w konfiguracji, harmonogramach i uprawnieniach danego użytkownika, oraz wystąpień błędów podczas działania.

Profil użytkownika

profil uzytkownika

Po kliknięciu na nazwę użytkownika lub ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu interfejsu użytkownika, zostaniesz przeniesiony do Profilu Użytkownika.

Z tej strony możliwe jest edytowanie danych użytkownika, w tym nazwy użytkownika, adresu e-mail, imienia, nazwiska, hasła, ikony profilu oraz preferowanego języka. Użytkownik może również zobaczyć wszystkie przypisane mu roboty i przypisane do nich uprawnienia; grupy, do których należy oraz swoje preferencje dotyczące powiadomień, wraz z możliwością ich edycji.

Centrum wsparcia

centrum wsparcia

W centrum wsparcia znajdziesz dokumentację biznesową Robot Managera (dokument poniżej), podręcznik użytkownika Robot Managera, instrukcje dotyczące harmonogramowania oraz sekcję „Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ)”, która zawiera drobne instrukcje i wyjaśnienia.

Instrukcje robot managera

Administratorzy mają dostęp do zasobów Centrum Wsparcia z Panelu Administratora, co pozwala im decydować, które zasoby będą wyświetlane użytkownikom lub edytować odpowiedzi na pytania, a także dodawać własne nowe instrukcje lub pytania.