Wyzwanie

Vodeno to wiodący światowy dostawca rozwiązań BaaS (Banking as a Service), który stanął przed wyzwaniem realizacji projektu skupiającego się na obsłudze i optymalizacji procesu wdrożeniowego za pośrednictwem kanału partnerskiego. Jednym z założeń projektu, nazwanego Vodeno Partner Excellence Centre (w skrócie VPEC), było opracowanie platformy zarządzania wiedzą oraz platformy szkoleniowej wraz materiałami szkoleniowymi i szkoleniem nowych zespołów wdrożeniowych wśród dynamicznie rosnącej społeczności partnerów wdrożeniowych BaaS. 

Rozwiązanie

BRAINHINT do realizacji tego projektu powołał 5-osobowy zespół, który na co dzień bierze udział w rzeczywistych projektach wdrożeniowych, podczas których analizuje, usprawnia i dokumentuje poszczególne procesy. 

Jednym z podstawowych założeń tego projektu jest udokumentowanie procesów i zadań niezbędnych do wykonania w ramach wdrożenia nowego klienta BaaS. Dlatego nasz zespół zajmuje się samodzielnym wdrażaniem nowych klientów BaaS, a także wspieraniem innych zespołów w tym zakresie. Zespół opracowuje również „puste”, standardowe konfiguracje BaaS, które będą używane w przyszłości do demonstrowania możliwości i szybszego wdrażania nowych klientów. 

W oparciu o zdobytą wiedzę zespół stworzył dla klienta platformę zarządzania wiedzą zawierającą dokumentację techniczną, opisującą wszystkie zagadnienia, procesy i zadania występujące w projektach wdrożeniowych BaaS.   

Ponadto powstała platforma szkoleniowa zawierająca m.in. materiały szkoleniowe, ściągawki, elementy multimedialne i inne artefakty, pogrupowane w ramach ścieżek odzwierciedlających różne role w projektach wdrożeniowych, wraz z testami sprawdzającymi postęp każdego uczestnika. 

Opracowany proces szkolenia partnerów obejmuje zapoznawanie się z dokumentacją techniczną, materiałami szkoleniowymi i interaktywnymi, a także pracę z trenerami, rozwiązywanie testów i zadań praktycznych. 

test

Rezultaty

Realizacja projektu dała klientowi komfort włączania nowych zespołów wdrożeniowych w ciągu kilku tygodni, bez angażowania swojego kluczowego personelu. Zaprojektowana platforma z aktualną wiedzą i szkoleniami pełnymi kreatywnych treści, gotowymi do użycia przez partnerów, zapewniła możliwość pozyskiwania wiedzy na odpowiednim, weryfikowanym testami, poziomie. Ponadto opracowane przez nas narzędzia do automatyzacji zwiększyły tempo dostarczania projektów klientom oraz zapewniły skrócenie procesu konfiguracji klienta BaaS o 88%. 

  • 88%

    skrócenie procesu konfiguracji klienta BaaS

  • komfort

    włączania nowych zespołów wdrożeniowych w ciągu kilku tygodni

  • platforma

    z aktualną wiedzą i szkoleniami pełnymi kreatywnych treści

Skontaktuj się z nami

Odezwiemy się w ciągu 24 godzin