Rozwiązanie

Powstał robot oparty na platformie UiPath.

Robot został zaprojektowany jako robot nadzorowany, który wymagał od pracownika uruchomienia i logowania do systemów bankowych. Podejmując taką decyzję, wzięto pod uwagę bezpieczeństwo i ograniczenia wynikające z używania tokenów fizycznych.

Po uruchomieniu i zalogowaniu się przez pracownika, robot szybko skanował systemy bankowe, przełączał się między interfejsami oddziałów i kopiował dane bezpośrednio do pliku Excel przechowywanego w lokalizacji sieciowej.

Wykorzystanie robota zaoszczędziło nawet 30 dni pracy kierownika w roku oraz znacznie ograniczyło opóźnienia i literówki.

  • 240 godzin

    pracy kierownika w ciągu roku

  • terminowa realizacja zadań

  • lepsza jakość danych

Skontaktuj się z nami

Odezwiemy się w ciągu 24 godzin