Wyzwanie

Kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność prowadzonej przez naszego klienta działalności jest rentowność netto nabytego portfela, liczona jako przychód uzyskany z portfela minus koszt zakupu i obsługi.

1
Analiza otoczenia biznesowego
2
Analiza danych
3
Modelowanie i testowanie
4
Uruchomienie i integracja

Rozwiązanie

Proces rozpoczął się od wstępnej analizy danych, co było krytyczne, gdyż aktywa firmy to dziesiątki niewielkich portfeli wierzytelności. Każdy z nich posiada inną strukturę i jakość danych, co oznacza konieczność określenia wspólnej płaszczyzny i pracy nad nią. W przeciwnym razie przygotowanych modeli nie można byłoby uniwersalnie stosować w całej działalności firmy.

Projekt ten trwał około trzy miesiące i był obsługiwany zgodnie z metodologią CRISP-DM. W ramach projektu przetestowano ponad 20 różnych modeli. Modele te różniły się pod względem wykorzystania danych oraz algorytmów używanych do uczenia. Sześć zostało zakwalifikowanych do wdrożenia produkcyjnego.

Modele z krótkiej listy zostały wdrożone przy użyciu oprogramowania BRAINHINT AI Farm i zintegrowane z operacjami w sposób półautomatyczny. Trenowanie modeli odbyło się automatycznie, ale prognozy były dostarczane na żądanie za pośrednictwem dedykowanego interfejsu użytkownika.

Used technologies:

Rezultaty

Klientowi udało się poprawić efektywność operacyjną aż o 32% w ciągu zaledwie sześciu miesięcy.

Automatyzacja podejmowania decyzji pozwoliła zaoszczędzić około 160 godzin rocznie spędzanych na ręcznych procesach.

Współpraca z naszym klientem jest wciąż kontynuowana – w celu dalszego doskonalenia wypracowanych rozwiązań i innowacji w innych obszarach działalności.

  • 32%

    wzrost efektywności operacyjnej

  • 160 godzin

    zaoszczędzone w rezultacie automatyzacji podejmowania decyzji

Skontaktuj się z nami

Odezwiemy się w ciągu 24 godzin