Robot Manager pełni rolę centralnego centrum zarządzania wszystkimi procesami automatyzacyjnymi, oferując kompleksowy zestaw funkcji dostosowanych do potrzeb Twojej organizacji.

Image

PL / EN

Automatyzacja procesów z Robot Managerem

Uwolniona efektywność
i produktywność

Dzięki Robot Managerowi procesy automatyzacji stają się bardziej zorganizowane i zoptymalizowane. Poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i redukcję ręcznych interwencji, użytkownicy mogą odblokować wyższe poziomy efektywności i produktywności. To pozwala zespołowi skupić się na strategicznych inicjatywach, które napędzają wzrost i innowacje, pchając biznes do przodu.

Bezproblemowa kontrola wykonywania skryptów

Robot Manager umożliwia użytkownikom pełną kontrolę nad swoimi skryptami, pozwalając im łatwo dostosować się do dynamicznych wymagań biznesowych. Dzięki zaawansowanym możliwościom planowania umożliwia precyzyjną automatyzację przepływów pracy, zapewniając optymalne zarządzanie procesami. Ten poziom elastyczności umożliwia użytkownikom utrzymanie przewagi i szybką reakcję na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Ułatwiona konfiguracja robotów

Odeszły już czasy skomplikowanego edytowania plików JSON. Robot Manager oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia uprawnionym użytkownikom łatwe konfigurowanie robotów. Wbudowane sprawdzanie poprawności zapobiega powszechnym błędom, co sprawia, że dostosowywanie ustawień robota staje się łatwe nawet dla użytkowników niebędących specjalistami technicznymi. Ta uproszczona procedura oszczędza czas i zasoby, jednocześnie zapewniając dokładne konfiguracje.

Dlaczego
Robot Manager?

IconIconIcon

Operacje bezbłędne i zwiększona precyzja

Icon

Ryzyko błędów ludzkich może być szkodliwe dla biznesu. Dzięki Robot Manager firma może zagwarantować precyzyjne i dokładne wykonanie zautomatyzowanych skryptów, minimalizując szanse na błędy ludzkie i związane z nimi konsekwencje. Ten podniesiony poziom niezawodności przekłada się na poprawę efektywności operacyjnej.

Centralizowana dokumentacja i baza wiedzy.

Icon

Dostęp do dokumentacji robota za pomocą kilku kliknięć oraz możliwość dodawania spersonalizowanych wytycznych tworzy współpracujące środowisko. To przyspiesza wprowadzanie nowych pracowników, ułatwia dzielenie się wiedzą i zapewnia spójność wyników w całej organizacji. Dzięki Robot Managerowi zespoły mogą wygodnie uzyskiwać dostęp do istotnych informacji, sprzyjając produktywności i efektywności.

Klienci którzy
nam zaufali
Icon

Jestem pod wrażeniem umiejętności Brainhint'u do dostosowywania się do ogromnej dynamiki warunków biznesowych i technicznych.


– Seweryn Czapla, Vodeno (wiodący dostawca rozwiązań Banking as a Service w Europie.)

I'm impressed with BRAINHINT's ability
to adapt
to the huge dynamics of business
and technical conditions.


– Seweryn Czapla, Vodeno
(a leading provider of Banking
as a Service solutions in Europe)

Zespoły nie techniczne


Robot Manager dostarcza przyjazny interfejs użytkownika i eliminuje konieczność posiadania rozległej wiedzy technicznej, umożliwiając im łatwe zarządzanie i optymalizację procesów automatyzacji. To umożliwia tym zespołom bezproblemowe zarządzanie i optymalizowanie procesów automatyzacji, sprzyjając płynnej współpracy i zwiększając efektywność.

Zespoły mocno polegające na zautomatyzowanych procesach


Robot Manager usprawnia prace takich zespołów poprzez scentralizowanie kontroli wykonywania skryptów, dokumentacji, ustawień harmonogramów, konfiguracji oraz systemu raportu błędów zapewniając spójne i efektywne wykonywanie skryptów jednocześnie minimalizując potrzebę manualnej interwencji co przekłada się na produktywność.

Kogo Robot Manager może wspomóc?

Zespoły pracujące z trudno dostępnymi maszynami wirtualnymi


Robot Manager upraszcza konfigurację i monitorowanie zadań automatyzacyjnych w tych środowiskach, poprzez bezpieczne połączenie z wewnętrzną siecią, umożliwiając płynną kontrolę i nadzór w celu poprawy efektywności operacyjnej.

Razem jesteśmy lepsi

Jako część Grupy Kapitałowej TenderHut Technology, jesteśmy w stanie zaoferować większą, międzynarodową sieć ekspertów. Razem dostarczamy wysokiej jakości kompleksowe rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb każdego klienta.

Icon

Develop new products and services
that meet evolving market demands.


Data analytics can help you identify emerging trends and opportunities, allowing you to be more agile and innovative in your approach to business.

Build stronger customer relationships,
improve customer satisfaction
and loyalty
.


By analyzing customer data, you can identify patterns and preferences,
and use this information to tailor
your marketing, sales, and customer service efforts accordingly.


How you can
use your data

Make better strategic decisions
and gain a competitive advantage


With the help of data analytics
and business intelligence, you can quickly identify market trends, customer behavior, and other key factors that can impact your business.

Save time and resources while ensuring accuracy and consistency


Automate data collection, processing, analysis and reporting, reduct
the need for manual data entry
and analysis made by a few, specific employees.


Osiągnij swoje cele biznesowe szybciej
Umów się na rozmowę
Skontaktuj się z nami

Modelowanie predykcyjne do prognozowania popytu na konkretne produkty (SKUs) umożliwia utrzymanie optymalnych poziomów zapasów.

64% mniej
w
yczerpanych towarów

32% wzrost
efektywności operacyjnej

Automatyzacja procesów decyzyjnych zaoszczędziła około 160 godzin rocznie pierwotnie wykonywanych manualnie.

Posiadamy doświadczenie i umiejętności
by pomóc ci osiągnąć postawione cele.

Icon Icon Icon

Rozwój systemu RPA dla e-commerce w celu pobierania informacji o cenach z witryn konkurencyjnych, a następnie porównywania ich z własnymi danymi dotyczącymi cen firmy.

Predictive models to forecast demand
for specific SKUs enabeled to maintain optimal stock levels.

32% increase
in operational
effectiveness

Automating decision-making
has saved around 160 hours per year otherwise spent on manual processes.

We have the right experience and skills
to help you achieve
your goals.

Icon Icon Icon

Development of an RPA system for ecommerce to scrape pricing information from competitors’ websites and then compare it to the company's own pricing information

Icon

Wykorzystaj nasze elastyczne podejście skierowane na klienta przy jednoznacznie określonym budżecie. Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami pod adresem: contact@brainhint.com.

Icon

Złapmy się w sieci!

Współpraca zaczyna się
od rozmowy
Every collaboration
start with
a conversation
Icon

Use our flexible, customer-oriented approach with a clear budget figure. Fill out the form
or drop us a line at contact@brainhint.com.

Icon

Let's get social!

HISTORIA SUKCESU OPARTA
NA DANYCH ZACZYNA SIĘ TERAZ


starts now.

HISTORIA SUKCESU OPARTA NA DANYCH ZACZYNA SIĘ TERAZ