Technologia zarządzana przez biznes

Image

Wdrażanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe oznacza lepsze planowanie, budżetowanie, ograniczenie ilości błędów czy zwiększenie zasięgu wysyłanych zapytań ofertowych.

UMÓW SPOTKANIE
KONTAK

Technologia zarządzana przez biznes

Image

Wdrażanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja
i uczenie maszynowe oznacza l
epsze planowanie, budżetowanie, ograniczenie ilości błędów czy zwiększenie zasięgu wysyłanych zapytań ofertowych.

UMÓW SPOTKANIE
KONTAK
Wybrani klienci
Icon

Optymalizacja
procesu ofertowania

Podstawowym celem koncepcji jest zwiększenie zasięgu wysyłanych zapytań ofertowych, przejrzystość
i prostota procesu oraz controlling wyników. Zastosowane rozwiązania
zbiorą w jedno miejsce cały proces kosztorysowania projektu, a wysyłka dużej liczby zapytań wpłynie na poprawę konkurencyjności ofert i będzie miała wpływ na zwiększenie wyniku finansowego.

Automatyzacja

procesów

Dzięki zastosowaniu Robotic Process Automation (RPA) możemy zautomatyzować wszelkie manualne czynności związane z obiegiem dokumentów, procesem ich akceptacji czy pozyskiwaniem danych zewnętrznych.

Poprawa jakości

raportowania

Zastosowanie narzędzi Business Intelligence (BI) umożliwia przejrzyste prezentowanie danych historycznych oraz bieżących, ich analizy porównawczej, tworzenia dedykowanych widoków skupionych na konkretnym celu lub problemie. Dostęp do danych prezentowanych w czytelnej formie ułatwia wyciąganie właściwych wniosków i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, również
w oparciu o analizę predyktywną.

OFERTA DLA

GENERALNEGO WYKONAWCY

IconIconIcon

Generalni wykonawcy są
coraz bardziej uzależnieni
od odpowiedniego zbierania, analizy oraz interpretacji danych, aby wyciągać trafne wnioski i podejmować skuteczne działania

Wybrani
klienci
Icon

Optymalizacja
procesu ofertowania

Podstawowym celem koncepcji jest zwiększenie zasięgu wysyłanych zapytań ofertowych, przejrzystość i prostota procesu oraz controlling wyników. Zastosowane rozwiązania zbiorą w jedno miejsce cały proces kosztorysowania projektu, a wysyłka dużej liczby zapytań wpłynie na poprawę konkurencyjności ofert i będzie miała wpływ na zwiększenie wyniku finansowego.

Automatyzacja

procesów

Dzięki zastosowaniu Robotic Process Automation (RPA) możemy zautomatyzować wszelkie manualne czynności związane z obiegiem dokumentów, procesem ich akceptacji czy pozyskiwaniem danych zewnętrznych.

Poprawa jakości

raportowania

Zastosowanie narzędzi Business Intelligence (BI) umożliwia przejrzyste prezentowanie danych historycznych oraz bieżących, ich analizy porównawczej, tworzenia dedykowanych widoków skupionych na konkretnym celu lub problemie. Dostęp do danych prezentowanych w czytelnej formie ułatwia wyciąganie właściwych wniosków i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, również
w oparciu o analizę predyktywną.

OFERTA DLA GENERALNEGO

WYKONAWCY

IconIconIcon

Pomagamy wykorzystać dane do podejmowania lepszych decyzji, zwiększania przychodu, redukcji kosztów oraz optymalizacji procesów.

Tworzenie nowych produktów
i usług, które sprostają rosnącym wymaganiom rynku.


Analiza danych może pomóc zidentyfikować nowe trendy
i możliwości, umożliwiając bardziej elastyczne i innowacyjne podejście
do biznesu.

Budowanie silnych relacji oraz poprawa satysfakcji i lojalności klientów.


Dzięki analizie danych można identyfikować wzorce i preferencje klientów oraz wykorzystać te informacje do optymalizacji działań marketingowych, sprzedażowych
i obsługi klienta.


Korzyści efektywnego
wykorzystania danych

Podejmowanie lepszych decyzji strategicznych i zdobywanie przewagi konkurencyjnej.


Dzięki zaawansowanej analityce
i Business Intelligence (BI), można szybko identyfikować trendy rynkowe, zachowanie klientów i inne kluczowe czynniki, które mają wpływ na organizację.

Oszczędność czasu i zasobów,
przy jednoczesnej poprawie precyzji
i ograniczeniu błędów


Automatyzacja zbierania, przetwarzania, analizy i raportowania danych redukuje konieczność ręcznego wprowadzania danych i analizy dokonywanej przez wybranych pracowników.

Icon

Tworzenie nowych produktów
i usług, które sprostają rosnącym wymaganiom rynku.


Analiza danych może pomóc
zidentyfikować nowe trendy
i możliwości, umożliwiając bardziej elastyczne i innowacyjne podejście
do biznesu.

Budowanie silnych relacji oraz poprawa satysfakcji i lojalności klientów.


Dzięki analizie danych można identyfikować wzorce i preferencje klientów oraz wykorzystać te informacje do optymalizacji działań marketingowych, sprzedażowych
i obsługi klienta.


Korzyści efektywnego
wykorzystania danych

Podejmowanie lepszych decyzji strategicznych i zdobywanie przewagi konkurencyjnej.


Dzięki zaawansowanej analityce
i Business Intelligence (BI), można szybko identyfikować trendy rynkowe, zachowanie klientów i inne kluczowe czynniki, które mają wpływ
na Twoją organizację.

Oszczędność czasu i zasobów,
przy jednoczesnej poprawie precyzji
i ograniczeniu błędów


Automatyzacja zbierania, przetwarzania, analizy i raportowania danych redukuje konieczność ręcznego wprowadzania danych
i analizy dokonywanej przez wybranych pracowników.


Icon

Udoskonalenie
procesu inwestycyjnego

Wykorzystując technologię Robotic Process Automation (RPA) możemy automatycznie pozyskiwać z rynku (witryny konkurencji) wszelkie dostępne informacje związane ze stanem obecnie prowadzonych inwestycji mieszkaniowych.
Na ich podstawie możemy generować raporty i zestawienia związane ze stanem sprzedaży, czy popularnością odpowiednich lokali i lokalizacji. Pozyskane dane wpłyną na jakość planowania przyszłych i projektowania przyszłych inwestycji.

POPRAWA skUteczności
procesu sprzedaży
i dzałań marketingowych

Wykorzystując narzędzia Business Intelligence (BI), możemy analizować dane sprzedażowe oraz powiązane
z realizowanymi działaniami marketingowym (m.in. kampanie reklamowe, interakcje klientów
ze stroną oraz ich preferencje).
Dzięki temu możliwe będzie optymalizowanie podejmowanych działań, w tym budżetów reklamowych, personalizacja oferty dla klientów
oraz doskonalenie strategii sprzedażowej.

Jesteś
deweloperem?

IconIcon

Wdrażanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja
i uczenie maszynowe oznacza lepsze decyzje inwestycyjne
oraz możliwość budowania strategii firmy w oparciu
o wiarygodne prognozy rynkowe
i analizę zachowania klientów.

Udoskonalenie
procesu inwestycyjnego

Wykorzystując technologię Robotic Process Automation (RPA) możemy automatycznie pozyskiwać z rynku (witryny konkurencji) wszelkie dostępne informacje związane ze stanem obecnie prowadzonych inwestycji mieszkaniowych. Na ich podstawie możemy generować raporty i zestawienia związane ze stanem sprzedaży, czy popularnością odpowiednich lokali i lokalizacji. Pozyskane dane wpłyną na jakość planowania przyszłych i projektowania przyszłych inwestycji.

POPRAWA skUteczności
procesu sprzedaży
i dzałań marketingowych

Wykorzystując narzędzia Business Intelligence (BI), możemy analizować dane sprzedażowe oraz powiązane z realizowanymi działaniami marketingowymi
(m.in. kampanie reklamowe, interakcje klientów ze stroną oraz ich preferencje). Dzięki temu możliwe będzie optymalizowanie podejmowanych działań, w tym budżetów reklamowych, personalizacja oferty dla klientów oraz doskonalenie strategii sprzedażowej.

Jesteś DEWELOPEREM?

IconIcon

Wdrażanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe oznacza lepsze decyzje inwestycyjne oraz możliwość budowania strategii firmy w oparciu
o wiarygodne prognozy rynkowe i analizę zachowania klientów.


BRAINHINT to firma technologiczna specjalizująca się
w zaawansowanej analizie danych, automatyzacji procesów biznesowych oraz tworzeniu produktów cyfrowych z wykorzystaniem funkcji opartych
na sztucznej inteligencji.

BRAINHINT to firma technologiczna specjalizująca się
w zaawansowanej analizie danych, automatyzacji
procesów biznesowych
oraz tworzeniu produktów cyfrowych z wykorzystaniem funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Doświadczenie
i współpraca

Od 2017 roku, interdyscyplinarny zespół wysoko wykwalifikowanych analityków, programistów i project managerów pomaga organizacjom wykorzystać potencjał ukryty w danych.


W 2022 roku spółka dołączyła
do grupy kapitałowej TenderHut.

Icon
Współpraca zaczyna się
od rozmowy

Sebastian Szelka

Head of Sales


sebastian.szelka@brainhint.com

+48 601 172 193

Icon
UMÓW SPOTKANIE
Współpraca
zaczyna się
od rozmowy

Sebastian Szelka

Head of Sales


sebastian.szelka@brainhint.com

+48 601 172 193

Icon
UMÓW SPOTKANIE

HISTORIA SUKCESU
OPARTA NA DANYCH

ZACZYNA SIĘ TERAZ

HISTORIA SUKCESU
OPARTA NA DANYCH

ZACZYNA SIĘ TERAZ